NUTNÉ BYROKRATICKÉ MINIMUM

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
verze 1. účinná od 25.4.2020

Zásady ochrany osobních údajů

Já, Vladimíra Hýblová, jako provozovatel webové prezentace www.mujpermanent.cz, IČO: 73172332, se sídlem Louky 328/9, 747 27 Kobeřice, zapsána v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Kravaře (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluji, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

 

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

 

 1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme. 

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a je naši prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při objednání zboží, služby nebo při online komunikaci nebo nepřímo. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů si u nás nemůžete rezervovat termín, domluvit konzultaci anebo dostat informace. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, vypsání kontaktního formuláře, u nabídek Vám na míru, poradny, diskuze apod.

Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte náš web, pomocí souborů cookies.

Data získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v těchto zásadách. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

 • sociální síť Facebook, když našemu webu nebo zboží zadáte to se mi líbí nebo nás sledujete,
 • poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu podle vaší IP adresy, abychom na základě vaší polohy mohli přizpůsobit ceny.

 

Je to legální?

ANO, protože dodržujeme právní důvody zpracování osobních údajů:

 1. je to nezbytné pro dodání zboží a služeb a s tím spojené zaplacení a jejich dodání,
 2. je to nezbytné pro splnění právní povinnosti – např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany (viz. níže),
 4. udělil/a jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

V některých případech se tyto právní důvody překrývají.

 

Co jsou naše oprávněné zájmy?

V některých případech, které pečlivě zvažujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom si zajistili ochranu právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, ale můžete proti tomu podat námitku formou odkazu v e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mail: hyblova@mujpermanent.cz nebo telefon: (+420) 739 / 454 191

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • když u nás objednáte službu anebo zakoupíte zboží, můžeme Vám poslat obchodní sdělení nebo Vás požádat
 • o hodnocení nákupu (recenze),
 • když navštívíte náš web, můžeme do Vašeho zařízení uložit soubory cookies.

 

Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jak dlouho?

 1. nákup zboží anebo služeb, potřebujeme to k:

vyřízení Vašich objednávek, doručení zboží a služeb, k zasílání oznámení o stavu Vaši objednávky služeb anebo zboží, k vaší identifikaci a zpětném kontaktování, k poskytování různých možností plateb

 • na dobu 10 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu,
 • na dobu 3 let od poslední objednávky,

 

 1. nabídka našeho zboží a služeb: přijde Vám e-mail (max. 4x za měsíc) se zajímavými akcemi, slevami,
 • na dobu 3 roku, když naší skvělé nabídky nevyužijete,
 • na dobu 3 let od poslední objednávky

 

 1. zjištění Vaší spokojenosti s nákupem nám pomáhá zlepšovat naše služby: pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení,
 • na dobu 3 let od poslední objednávky

 

 1. správa zákaznického účtu včetně historie objednávek: budeme Vám moci nabídnout výhody
 • na dobu 3 let od poslední objednávky

 

 1. online komunikace, marketing, personalizace reklamy
 • na dobu 3 roku u služby: diskuze, poradna, dotaz na produkt nebo službu, kontaktní formulář
 • na dobu 3 let od poslední objednávky u reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru

 

K čemu potřebujeme Váš souhlas?

 • vedení zákaznického účtu včetně historie objednávek,
 • marketingovým činnostem, personalizaci reklam,
 • komunikaci on-line (poradna, diskuze, dotaz na produkt nebo službu, kontaktní formulář).

 

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

 1. u objednávky přes internet:
 • identifikační údaje: jméno, příjmení a titul, IČO, DIČ, bydliště, sídlo
 • kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace
 • platební údaje a historie plateb
 • údaje o zboží anebo službách
 • údaje o Vašem zařízení: IP adresa, identifikátor zařízení (například u telefonů číslo IMEI), lokace, informace z cookies, údaje z RFID tagů a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naším webem, například vyhledávací dotazy, záznam z robotické chatovací služby
 1. u nabídky našeho zboží: jméno, příjmení, e-mailová adresa
 2. u žádosti o hodnocení: jméno, příjmení, e-mailová adresa
 3. pro využívání služeb registrovaného zákazníka a ostatních služeb jako zasílání newsletteru bez nákupu zboží anebo služeb, zasílání reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru, poradna, diskuze, dotaz na produkt anebo službu, kontaktní formulář (k tomu potřebujeme Váš souhlas):
 • pro online komunikaci: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o zařízení, údaje o zboží a službách
 1. marketingového zpracování Vašich preferencí
 2. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní

 

 1. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že vaše údaje nemohou externí strany přečíst. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie. Nepředáváme je do třetích zemí mimo EU.

 

 1. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

 

 1. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám (příjemcům, zpracovatelům Vašich osobních údajů), aby nám pomohly poskytovat naše služby. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme. Mají přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázány na základě zpracovatelské smlouvy je chránit, neprozradit a nepoužít k jiným účelům. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR).
 • Poskytovatelé služeb: účetní, daňový poradce, advokát, správce sítě, poskytovatel cloudových služeb, poskytovatelé poštovních služeb a dopravci, případně jejich partneři, poskytovatelé komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, poskytovatel servisních služeb informačního systému či výpočetní techniky, poskytovatelé analýz, auditu, platebních služeb a zpracovatelé plateb, marketingových služeb.
 • Konkrétní příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Fenji Investment Group, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (provozovatel hostingových služeb), Váš Hosting s.r.o., Zbožská 1385/40, 288 02 NYMBURK (poskytovatel serverové infrastruktury), The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (provozovatel služby Mailchimp), Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (provozovatel služby Facebook Ads a sociální sítě Facebook), Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (provozovatel služeb Google Adwords, Google Analytics, Google Merchant), Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 15000, Praha 5 (provozovatel služby Sklik, Firmy.cz, Zboží.cz), OneSignal., 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA (provozovatel notifikační služby Onesignal), Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno (provozovatel služby on-line chatu Smartsupp), Collabim s.r.o., V Háji 1183/22, 170 00 Praha 7 (provozovatel analytické služby Collabim).
 • Další příjemci dle potřeb správce, které však v současné době nevyužíváme.

 

 1. Jaká jsou vaše práva? 
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst.

3 GDPR),

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na kontaktní e-mail: hyblova@mujpermanent.cz nebo telefon: (+420) 739 / 454 191

 

Právo na odvolání souhlasu můžete využít jen v případech, kdy jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo nemůžete uplatnit, když jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem nákupu zboží anebo služeb a jejich následné fakturaci nebo za účelem přímého marketingu.

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás (bezplatně jednou za rok) získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 

Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili na základě Vaší žádosti nepřesné či neúplné osobní údaje, které o Vás vedeme.

 

Právo na výmaz osobních údajů máte, pokud o to požádáte a jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR, například odvolal jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně atd. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

 

Máte také právo požadovat omezení zpracování (odmítáte výmaz), které představuje pro naši společnost povinnost označit Vaše osobní údaje a již je nezpracovávat, pouze ponechat uložené.

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako prodávajícího pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení), máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

V případě, že budete jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů naší společností, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o Vašich právech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Není vám něco jasné?

Neváhejte se nás zeptat